Skontaktuj się

Usługi ochrony fizycznej

Oferta

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Usługi ochrony fizycznej

Tworzymy kompleksowe systemy ochrony dla firm

Podstawową zasadą naszego działania jest dostarczenie kontrahentowi kompleksowej usługi gwarantującej bezpieczeństwo osób oraz ochronę mienia należącego do Zleceniodawcy. Ochrona stacjonarna realizowana jest zgodnie z indywidualnie przygotowanym systemem, uzależnionym od rodzaju chronionego obiektu.

Systemy ochrony tworzymy indywidualnie dla każdego obiektu, uwzględniając jego specyfikę oraz faktyczne potrzeby klienta. Podstawą do sporządzenia planu ochrony jest wykonanie przez naszych specjalistów wizji lokalnej obiektu, wyodrębnienie poszczególnych stref bezpieczeństwa, identyfikacja zagrożeń a następnie opracowanie procedur eliminujących zagrożenia zidentyfikowane oraz wdrożenie systemu przeciwdziałania zagrożeniom niezidentyfikowanym (potencjalnym). W obiektach chronionych przez nas system ochrony poddawany jest stałej analizie oraz szczegółowej kontroli wewnętrznej.

Snajper Security specjalizuje się w obsłudze obiektów o różnorodnej specyfice

E

Obiekty przemysłowe

E

Obiekty handlowe

E

Centra magazynowo-logistyczne

E

Obiekty biurowe

E

Obiekty użyteczności publicznej

E

Budowy

E

Osiedla mieszkaniowe

E

Inne obiekty

Masz pytania?
Z chęcią na nie odpowiemy!

Ochrona za pomocą systemu wyspecjalizowanych punktów

Posterunki stałe – znajdują się w strategicznych miejscach chronionych obiektów, przez które zwyczajowo odbywa się ciągły ruch osobowy oraz towarowy. Zakres obowiązków pracowników stacjonarnej ochrony fizycznej na tych posterunkach jest bardzo zróżnicowany i dostosowany do specyfiki obiektu oraz potrzeb kontrahenta.

Posterunki obchodowe – stworzyliśmy w celu świadczenia usługi ochrony w sposób racjonalny i mający uzasadnienie ekonomiczne, przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Posterunki recepcyjne – zapewnia prawidłowe, codzienne funkcjonowanie firmy oraz wspiera działania pracowników ochrony w przypadku wystąpienia zagrożeń. Z tego względu na posterunki recepcyjne delegujemy pracowników pełniących jednocześnie rolę „wizytówek” chronionych obiektów oraz przeszkolonych z zakresu ochrony fizycznej i związanych z nią procedur bezpieczeństwa.

Posterunki niestandardowe – służą realizacji kompleksowej usługi ochrony fizycznej. Służba ochrony wykonywana jest przez pracowników posiadających specjalistyczne umiejętności oraz uprawnienia w zakresie: ochrony przeciwpożarowej, przepisów BHP, obsługi wagi towarowej, obsługi zabezpieczeń technicznych, pomocy przedmedycznej itp.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej!