Skontaktuj się

Konwoje i inkaso

Oferta

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Konwoje i inkaso

Do oddzielnego rodzaju usług świadczonych przez Snajper Security należy konwojowanie i inkaso wartości pieniężnych.

Usługa konwojowania i inkaso wartości pieniężnych wykonywana jest zgodnie z podstawowymi przepisami regulującymi ochronę walorów pieniężnych – na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

KONWOJOWANIE A INKASO – PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE

Inkaso to również forma transportu wartościowego mienia, jednak nieco prostsza od konwoju.
Podstawowa różnica polega na procedurach.

Konwojowanie:

E

Prowadzi nadzór nad przewozem gotówki lub innych wartościowych ładunków

E

Odbywa się z użyciem specjalistycznego transportu i sprzętu

E

Odbywa się w asyście zleceniodawcy lub wyznaczonej przez niego osoby, która przez cały czas ma przewożone mienie w swojej dyspozycji

Inkaso:

E

Polega na odbiorze (wcześniej przygotowanej i zabezpieczonej) gotówki z wyznaczonego miejsca za pokwitowaniem

E

Polega na jej przewozie i przekazaniu do wyznaczonego miejsca, np. banku, trezora lub liczarni

E

Odbywa się bez udziału zleceniodawcy lub wyznaczonej przez niego osoby

W praktyce usługa inkaso jest prostsza i szybsza w realizacji. Sprawdza się wtedy, gdy konieczne jest sprawne przekazanie gotówki do określonego miejsca. Korzystają z niej najczęściej sklepy, hurtownie, punkty usługowe, stacje paliw i inne podmioty obracające gotówką.

Nasi klienci mogą mieć pewność, że niezależnie od wybranej formy transportu ich mienie jest bezpieczne.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej!